• Tiến độ xây dựng căn hộ Florita ngày 28-10-2016

    2017-01-02

    Tiến độ xây dựng căn hộ Florita ngày 28-10-2016 2016-11-05 Thi công cốp pha sàn tầng 18 – Block A Florita Thi công cốp pha sàn tầng 18 – Block A Căn hộ Florita Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 – Block A Căn hộ Florita Himlam Thi công cốt thép sàn …